„Zespół Ustronie” ze Skierniewic

Zespół powstał w 2007 r. przy Klubie Seniora na „Widoku”, występuje pod patronatem
Miejskiego Ośrodka Kultury w Skierniewicach. Liczy 20 osób + 4 osoby kapeli.
Pomysłodawcą, założycielem, choreografem i duszą tego zespołu jest Elżbieta Rusiecka
Kucharska, kierownikiem kapeli Jerzy Kindel – akordeon, na skrzypcach Jan Wołowiec,
na bębenku Zbigniew Bulicz, na flecie Grzegorz Vibert.
Ambicją zespołu jest przekazywanie społeczeństwu folkloru ziemi skierniewickiej.
Inspiracją repertuaru pieśni i tańca są okoliczne gminy i wsie. Stroje ludowe są z regionu
łowickiego. Zespół ma bogaty dorobek artystyczny. Aktywnie uczestniczy w życiu
kulturalnym miasta i regionu. Występuje na imprezach folklorystycznych i przeglądach.
W swoim repertuarze zespół posiada piosenki dożynkowe biesiadne, ludowe, patriotyczne,
a także kolędy i pastorałki. Zespół wykonuje dowcipne inscenizacje z życia wsi i jej
mieszkańców i jej mieszkańców.