Rawa Mazowiecka

Kalendarium  z historii Rawy Maz.

1228 r. pierwsza wzmianka o mieście w dokumencie księżnej sandomierskiej Grzymisławy. Podział Mazowsza na trzy dzielnice: płocką, czersko-warszawską i rawską

 

1321 r. Rawa  była największym miastem  ziemi rawskiej.

 

1353 r. Ufundowanie przez Księcia Siemowita III  klasztoru Augustianów.

 

1355-1370 r. budowa murowanego zamku Książąt Mazowieckich, który był także  od 1462r siedzibą starosty rawskiego  a w latach 1562 – 1563  miejscem przechowywania skarbu kwarcianego przeznaczonego na utrzymanie wojska  zaciężnego.

 

1374 r. Ufundowanie kościołu i szpitala Fundacji  św. Ducha przez bogatego mieszczanina Mikołaja Paczotko.

 

1462 r. Ziemia Rawska zostaje włączona  przez króla Kazimierza Jagiellończyka w skład Korony i Rawa pozostaje stolicą województwa rawskiego do 1793r.

 

1613 r. Sprowadzenie do Rawy Jezuitów.

 

1616-1622 r. Założenie Kolegium Jezuickiego w którym uczył się znany kronikarz polski Jan Chryzostom Pasek.

 

1655-1766 r. Upadek miasta podczas wojen szwedzkich oraz wielkiego pożaru.

 

1793 r. II rozbiór Polski podczas którego  Rawa przechodzi pod panowanie pruskie.

 

1807 r. Rawa wchodzi w skład Księstwa Warszawskiego.

 

1815-1830 r. Przebudowa Rawy.

 

1822-1824 r. Budowa istniejącego do dziś ratusza według proj. Bonifacego Witkowskiego.

 

1827-1884 r. Działalność manufaktury włókienniczej.

 

1882 r. Powołanie  Ochotniczej Straży Ogniowej.

 

1914-1915 r. Zniszczenie miasta podczas I wojny światowej.

 

1939-1945 r. II wojna światowa podczas której prawie 80% zabudowy miasta legło w gruzach.

 

1941-1942 r. Utworzenie w Rawie przez okupanta getta dla ludności żydowskiej – getto to składało się z 2 części

 

1958 r. Wielki huragan który spowodował duże zniszczenia  miasta.

 

1966 r. Utworzenie Muzeum Ziemi Rawskiej