Wystawy

Aktualnie w galerii Akademii Twórczości:

„50 malowanych lat – malarstwo Joanny Skrobacz)

(do 30 stycznia 2024)