Skierniewice

Ważniejsze daty z dziejów Skierniewic

1359 r. Nazwa Skierniewice (Sqirnyewicze lub Squierniewicze) po raz pierwszy pojawiła się w przywileju księcia Ziemowita III podczas jego wizyty w drewnianym dworze w Skierniewicach u arcybiskupa Jarosława Bogorii ze Skotnik.

 

1457 r. Prymas Jan Odrowąż ze Sprowy nadał Skierniewicom prawa miejskie.

 

1463 r. Król Kazimierz Jagiellończyk podczas obrad sejmowych w Piotrkowie zatwierdził erekcję miasta wraz z przywilejami.

1559 r. Arcybiskup Jan Przerębski założył szkołę humanistyczną, której rektorem mianował teologa, .profesora Akademii Krakowskiej  Benedykta Herbesta.

 

1609-17 r. Budowa murowanego pałacu prymasowskiego w stylu renesansowym rozpoczęta przez prymasa Wojciecha Baranowskiego i kontynuowana po jego śmierci w 1615 r. przez prymasa Wawrzyńca Gębickiego.

1652 r. Król Jan Kazimierz mieszkał w Skierniewicach chroniąc się przed zarazą.

1777 r. Z tego roku   pochodzi najstarszy zachowany dokument, w którym znajduje się wizerunek herbu odbity pieczęcią z XVI w. Na niebieskim tle krzyż i trzy lilie, godło  arcybiskupstwa gnieźnieńskiego oraz pozioma belka.

I poł. XVIII w. Pomyślny okres sprawowania władzy prymasów w mieście, którzy w czasie bezkrólewia ze Skierniewic rządzili krajem.(m. in. Prymas Teodor Potocki i Krzysztof Szembek)

1778 r. Urodził się w Skierniewicach Jan Kozietulski, bohater spod Samosierry.

1781 r. Budowa kościoła pw. św. Jakuba fundacji arcybiskupa Antoniego Ostrowskiego.

1786 r. Arcybiskup Michał Poniatowski założył w mieście manufakturę sukienniczą.

1795 r. Skierniewice stają się główną siedzibą władz kościelnych po zniszczeniu przez Szwedów  siedziby arcybiskupów  w Łowiczu.

1795-1801 r. Pałac stanowił rezydencję arcybiskupa Ignacego Krasickiego.

1807-1813 r. Skierniewice wraz z Księstwem Łowickim były się własnością marszałka francuskiego księcia Ludwika Davout.

1829 r. Car Mikołaj I przekazał dobra skierniewickie wraz z pałacem Wielkiemu Księciu Konstantemu.

1845 r. Otwarcie Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej oraz budowa tzw. carskiego dworca w stylu mauretańskim (dziś już nieistniejącego).

1847 r. Wybudowanie przy rynku obecnego ratusza.

1867 r. Miasto uzyskało status miasta powiatowego.

1870 r. Nadanie dóbr skierniewickich przez cara Aleksandra II księciu Bariatyńskiemu.
 
1875 r. Wybudowanie istniejącego do dziś dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

1880 r. Utworzenie w Skierniewicach Ochotniczej Straży Ogniowej.

1884 r. W Skierniewicach odbył się zjazd 3 cesarzy, władców państw zaborczych: Aleksandra III, Wilhelma I, Franciszka Józefa II.

1914-15 r. W czasie I wojny światowej w okolicach Skierniewic został po raz pierwszy użyty gaz bojowy.

1915-1918 r. Miasto  znajdowało się pod niemiecką okupacją.

1918 r. Odzyskanie niepodległości.

1919 r. Przekazanie folwarku skierniewickiego oraz pałacu na potrzeby SGGW w celu stworzenia placówki naukowej.

1927 r. Otwarcie Domu Sejmikowego.

1940 r. Utworzenie getta w Skierniewicach.
( okupant wymordował 4 tys. mieszkańców miasta żydowskiego pochodzenia)

1945 r. Zakończenie II wojny światowej i wyzwolenie Skierniewic.

1951 r. Utworzenie Instytutu Sadownictwa.

1964 r. Utworzenie Instytutu Warzywnictwa.

1987 r. Otwarcie Izby Historii Skierniewic.

1975-1998 r. Skierniewice miastem wojewódzkim.

1996 r. Otwarcie Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach.

1999 r. Skierniewice miastem na prawach powiatu.

2005 r. Otwarcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.

2009 r. Obchody Roku Prof. Sz. A. Pieniążka.

2011 r. Utworzenie Instytutu Ogrodnictwa z połączenia Instytutu Warzywnictwa oraz Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa.