Stanisław Stanisławski

Stanisław Stanisławski 1872 – 1924

Lekarz, społecznik, pierwszy burmistrz miasta Łowicza w latach 1919-1923.

Pomysłodawca budowy nowej elektrowni w Łowiczu (1925), ordynator szpitala św. Tadeusza (1909)