Stanisław Kaczyński

Stanisław Kaczyński (1888-1953)

Wieloletni dyrektor Gimnazjum im. B Prusa w Skierniewicach, przyczynił się do budowy nowego gmachu liceum, społecznik oddany swojemu miastu, uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Skierniewice” w 1999 roku.