Romuald Oczykowski

Romuald Oczykowski 1845 – 1920

Księgarz, nakładca, zbieracz książek i dokumentów dotyczących Łowicza

Autor „Przechadzki po Łowiczu”. Wybitny, łowicki działacz społeczny. Był jednym z założycieli Straży Ogniowej Ochotniczej w Łowiczu, organizator amatorskich przed­stawień teatralnych, redaktor “Ogniska Domowego”, literat. Członek honorowy i czynny różnych instytucji i władz lokalnych, korespondent Zjednoczonego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Pisywał artykuły do “Echa”, “Chwili”, “Wieku”, “Kuriera Warszawskiego” i “Kraju”. Był jednym z autorów “Słownika geogra­ficznego”, “Monografii kościołów w Królestwie Polskim” oraz przyczynków do etnografii i dziejów kultury naszego ludu. Po 1900 r. pisał artykuły do “Przeglądu Katolickiego”, “Kroniki Piotrkowskiej”, “Kuriera Kaliskiego”, “Nowej Jutrzenki”, “Chłopa Polskiego”, “Głosu Ludu”, “Gazety Łowickiej” i “Ziemi”. Od 1911 r., jako jeden ze współzałożycieli tygodnika “Łowiczanin”, był jego stałym współpracownikiem.

Zostawił po sobie około pięćdzie­sięciu tomów rękopisów i znaczne zbiory. Rękopisy zawierają bogaty materiał dotyczący dziejów Łowicza, Księstwa Łowickiego, Mazowsza i całej Polski, zbiory natomiast obejmują herby, facsimi- le, ryciny, plany, druki, afisze, dokumenty.

Oddzielnie zostały wydrukowane: „Przechadzka po Łowiczu” W-wa 1883, „Obrazy cudowne w dawnym powiecie łowickim” W-wa 1888, “Opis kościoła panien bernardynek w Łowiczu” W-wa 1886, „Opis kaplicy św. Wiktorii w kolegiacie łowickiej” W-wa 1886, i wiele innych.