mjr Andrzej Bronisław Kulczycki

mjr Andrzej Bronisław Kulczycki (1895-1978)

Dowódca Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Skierniewicach, współtwórca i pierwszy komendant Junackiej Szkoły Kadetów na obczyźnie, działającej w latach 1942 – 1945. Uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Miasta Skierniewice w 1997 r.