Międzypokoleniowy Zespół Folklorystyczny „Cymbarka” z Cielądza

Międzypokoleniowy Zespół Folklorystyczny „Cymbarka” powstał w 2008 r.

W zespole występuje 25-30 osób. Działa w ramach Stowarzyszenia

Kulturalno – Historycznego „Cymbarka”.

Nazwa zespołu „Cymbarka” pochodzi od imienia mazowieckiej księżniczki,

która jako dziecko wychowywała się na terenie Gminy Cielądz.

Zespół wykonuje pieśni ludowe, biesiadne, kościelne, jak i patriotyczne.

Zespół „Cymbarka” uświetnia swoimi występami nie tylko imprezy lokalne,

ale również imprezy ponadlokalne. Zespół bierze udział w następujących

imprezach: Jarmark Łódzki, Smaki Ziemi Łódzkiej, Święto Kwiatów,

Owoców i Warzyw w Skierniewicach.

 

Źródło: http://www.krainarawki.eu/219,zespoly-ludowe.html