Maurycy Klimecki

Maurycy Klimecki  1893 – 1967

 Działacz społeczny, wybitny łowiczanin, wzorowy urzędnik miejski. Pan

Radca, bo tak go potocznie nazywano, mieszkając w Łowiczu przez kilkadziesiąt lat, stał się jego żarliwym patriotą, niestru­dzonym inspiratorem wielu akcji społecz­nych i imprez kulturalnych. Był zawsze tam, gdzie była możliwość ratowania bądź wzbogacania miasta nowymi wartościami. To właśnie on z zespołem oddanych sprawie ludzi zabezpieczył przed zni­szczeniem historyczną polichromię w sali radzieckiej łowickiego ratusza.

Maurycy Klimecki razem z Janem Wegnerem, ks. Józefem Kopczyńskim oraz innymi zawiązał komitet ds. ekshu­macji zwłok żołnierzy poległych w okoli­cach Łowicza w czasie Bitwy nad Bzurą. Dokumenty dotyczące tej akcji przez okres wojny i okupacji przechował właśnie on.

Po wojnie, jako pracownik magi­stratu, później jako kierownik Referatu Spraw Socjalnych i Kultury MRN współ­pracował przy projektach budowy nowych gmachów oraz konserwacji łowickich zabytków. Klimecki urządził w Łowiczu wiele wystaw, ale szczególnym jego osiągnięciem była ta z 1935 r. pn. “Jak powstaje pasiak, haft i wycinanka łowic­ka”. Wspólnie ze Zdzisławem Pągowskim wydawał ulotne druki, był przyjacielem Miejskiej Biblioteki Publicznej, zbieraczem i znawcą lovicianów. Kochał Łowicz ale i on sam cieszył się ogólną sympatią i uznaniem łowiczan