Czubak Krystyna

Krystyna Czubak

W latach 80-tych pracowała w cepeliowskiej „Sztuce Łowickiej”. Wycinankarstwa uczyła się od teściowej – Eugenii Czubak.
Wycinanki pani Krystyny Czubak odbiegają jednak od tradycyjnych – ich autorka lubi eksperymentować.
Lubi tworzyć nowe wzory i warianty, zestawiając ze sobą elementy różnych form wycinankowych,
zmieniając proporcje i tradycyjne zasady kompozycji. Uważa, że do wycinanek potrzeba nie tylko czasu i spokoju,
ale przede wszystkim talentu.

krystyna-czubak