Jan Chryzostom Pasek

 Jan Chryzostom Pasek 1636 – 1701

Pamiętnikarz epoki baroku urodzony w Węgrzynowicach. Pochodził z mazowieckiej szlachty, został wykształcony w kolegium jezuickim w Rawie Mazowieckiej. Przez około 10 lat był żołnierzem, m.in. pod dowództwem hetmana Czarnieckiego w Danii i prowadził barwne życie. Jest znanym autorem Pamiętników, które spisywał pod koniec swojego życia (w latach 1690 – 1695), w których opisywał żołnierską służbę Rzeczypospolitej oraz żywot ziemiański.