Ignacy Olczakowski

Ignacy Olczakowski (1884-1960)

Członek rady miejskiej w okresie międzywojennym, felczer niosący bezinteresowną pomoc lekarską potrzebującym, społecznik, uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Skierniewice” w 2000 roku.