Emil Balcer

Emil Balcer 1863 – 1941

Kupiec, działacz społeczny, zbieracz książek i czasopism. W czasie I wojny światowej burmistrz Łowicza, opiekun Muzeum po śmierci Władysława Tarczyń­skiego. Przewodniczył powstałemu w roku

1918 Stowarzyszeniu Kupców Polskich