Dzieciaki z Boguszyc

„Dzieciaki z Boguszyc”  

Zespół, składający się z dzieci, założyła mieszkanka Boguszyc, pani  Maria Jolanta Hajn.

Skupiła wokół siebie utalentowane dzieciaki, uczyła ich śpiewu, deklamacji i gry aktorskiej. Repertuarem zespołu
są anonimowe, jednogłosowe pieśni wykonywane głównie a cappella.Pieśni pochodzą  jeszcze sprzed
I wojny światowej  z okolic Rawy Mazowieckiej. W wykonaniu zespołu  posłuchać  można pieśni sierocych,
ballad, kołysanek, pieśni żartobliwych, obrzędowych czy obyczajowych .Autentyczność pieśni polega
na tym, że „ Dzieciaki z Boguszyc”  śpiewają je tak zwanym białym głosem, nieszkolonym pod względem emisji.
Zespół  pozyskuje nagrody i wyróżnienia na Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Ludowych,
Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości  Dziecięcej czy Przeglądzie Regionalnych  Zespołów i Śpiewaków Ludowychdzieciaki-z-boguszyc