dr Tadeusz Wagner

Dr Tadeusz Wagner (1904-1963) był wybitnym specjalistą w zakresie chirurgii. Przed wojną kierownik Kliniki Chirurgicznej Uniwersytety Warszawskiego. W czasie okupacji jako lekarz powstańczy pracował w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie. Biegle władając językiem niemieckim, zapobiegł eutanazji 700 umysłowo chorych ze szpitala w Tworkach skazanych przez hitlerowców na śmierć. Do Skierniewic przybył w 1945roku, aby objąć stanowisko ordynatora oddziału chirurgicznego tutejszego szpitala. W 1957r. wykonał w Skierniewicach w asyście lekarzy: Stefana Lipskiego i Jana Zwierza po raz pierwszy na szczeblu powiatowym pomyślnej operacji zszycia rany serca. Był jednym z inicjatorów budowy nowego szpitala. Podczas pobytu w Skierniewicach zdołał przekształcić prowincjonalny oddział chirurgiczny w ośrodek kliniczny dorównujący poziomem szpitalom wielkomiejskim. Imieniem Tadeusza Wagnera została nazwana jedna  z ulic w Skierniewicach.