Czy Nepomuk wróci przed starostwo?

Małgorzata Lipska-Szpunar

 

Czy Nepomuk wróci przed starostwo?

 

17 marca 2018 r. rozebrany został pomnik wdzięczności usytuowany przed budynkiem Sejmiku. Może  wróci na to miejsce statua św. Jana Nepomucena, znajdująca się tam przed II wojną światową? Wszyscy znają chyba tę figurę, obecnie stojącą na cmentarzu przykościelnym parafii św. Jakuba w Skierniewicach. Skierniewicka statua Jana Nepomucena, wg. Marii Anackiej-Łyjak, znajdowała się  na cmentarzu procesyjnym św. Jakuba już w 1825 r. Niepotwierdzone historycznie źródła głoszą, że ufundował ją w XVIII w. biskup Antoni Ostrowski. Przed 1856 r. przeniesiono figurę, jako patrona mostów, i usytuowano przy moście nad strugą, zwaną Skierniewką, pomiędzy ogrodem pałacowym i folwarkiem. Na okupacyjnych fotografiach statua stoi przed budynkiem Sejmiku. W 1943 r. mistrz murarski Karol Ostrowski na polecenie Niemców, którzy wówczas zajmowali Dom Sejmikowy, przeniósł statuę i ustawił ją na południowej części cmentarza kościoła św. Jakuba. Nowa tablica inskrypcyjna z napisem „Św. Janie Nepomucenie broń nas przed niesławą w życiu i wieczności” została wmurowana  w cokół  w 1982 roku.

 

Jan Welflin, zwany też Janem z Pomuk lub Nepomukiem czyli Jan Nepomucen jest uznany jako jedyny umęczony za tajemnicę spowiedzi. Jan Nepomucen żył w drugiej połowie XIV w. w Czechach (urodzony w 1340 r. w pobliżu Pilzna). We wczesnym dzieciństwie został cudownie uleczony dzięki modlitwom rodziców, którzy to w podzięce ofiarowali go na służbę Bogu. Ukończył teologię i prawo kościelne na Uniwersytecie w Pradze, przyjął święcenia kapłańskie i został kanonikiem przy katedrze św. Wita w Pradze, a potem wikariuszem generalnym arcybiskupa praskiego, który to został mianowany spowiednikiem królowej Zofii, drugiej żony króla Czech, Wacława IV. Pomiędzy Janem Nepomucenem a królem wywiązał  się spór. Król podejrzewał, że żona go zdradza i domagał się, aby spowiednik wyjawił tajemnicę spowiedzi. Spowiednik nie zgodził się, chociaż król obiecał mu wysoki urząd i bogactwa. Ich spór zaognił incydent z kucharzem. Gdy król kazał upiec na ruszcie kucharza za spalenie mięsiwa, jedynie Jan Nepomucen wstawił się i wybronił winnego. Te incydenty spowodowały, że Jan Nepomucen został uwięziony, straszliwie torturowany i na rozkaz króla nocą 20 marca 1393 r. zrzucony z mostu Karola w Pradze do Wełtawy, gdzie utonął.

 

Legenda mówi o pojawieniu się na wodzie kręgu 5 gwiazd, które wskazały ciało poszukującym. Dziś ciało jego spoczywa w katedrze św. Wita w Pradze. Kult Jana Nepomucena rozpoczął się wkrótce po jego śmierci w całej Europie, rozwijali go głównie Jezuici. Powstawało wiele figur św. Jana Nepomucena, zwanych Nepomukami. Św. Jan Nepomucen jest patronem chroniącym pola przed powodziami, ale i suszą. Także patronem mostów i przepraw oraz tonących. Jest też opiekunem życia rodzinnego, orędownikiem dobrej spowiedzi. Proszono go o obronę przed odmową, zniesławieniem czy pomówieniem. Święty ten przedstawiany jest jako kanonik z krucyfiksem  na przedramieniu i aureolą z pięciu gwiazd. Jego figury znajdują się w bardzo wielu miejscowościach, ustawiane najczęściej  przy drogach w sąsiedztwie  rzek i mostów.