Bernard Kryszkiewicz

Bernard Kryszkiewicz (1915-1945)

Zakonnik z klasztoru oo. Pasjonatów w Rawie (1939-1945), zasłynął wielką pobożnością, „święty czasów okupacji” (Jan Twardowski).