Andrzej Matysek

Andrzej Matysek (1902-1996)

Ochotnik w wojnie 1920 roku, długoletni pracownik w instytucjach miejskich, efektywną pracą przyczyniający się do rozwoju miasta, uhonorowany tytułem ”Zasłużony dla Miasta Skierniewice” w 1995 roku.