Andrzej Kazimierz Cebrowski

Andrzej Kazimierz Cebrowski ok. 1580 – 1658.

Nadworny lekarz prymasów (Wawrzyńca Gembickiego, Jana Wężyka, Jana Lipskiego), aptekarz, historyk Łowicza. Jego kronika „Annales civitates Loviciae” pisana po łacinie w latach 1648-1658), jest pierwszym zary­sem historii Łowicza. W 1937 r. zasłużony historyk łowicki dr Marian Małuszyński wydał ją w tłumaczeniu polskim. Cebrowski był członkiem cechu kupców solnych tzw. prasołów. Fundatorem murowanych bram miasta przy ul. Rawskiej i Bernar­dyńskiej oraz (ok. 1635) późnorenesansowego, bez wieżowego kościoła szpitalnego św. Leonarda. Zmarł w Łowiczu, jako jedna z ofiar grasującej wówczas zarazy. Jego zwłoki spoczywają w podziemiach katedry.