Wystawy

Aktualnie w galerii Akademii Twórczości:

„Nie święci garnki lepią” – twórczość artystyczna Sylwestra Mikuckiego, 17.06.2021 – 31.07.2021