Zespół Regionalny „Głuchowiacy”

Zespół Regionalny „Głuchowiacy” powstał w 1966 r. z inicjatywy Heleny i Edwarda
Majchrów i jest zespołem autentycznym, wiernie przedstawiającym obrzędy i tradycje
ziemi głuchowskiej. Zespół obok regionalnych tańców i pieśnie przedstawiał na scenie
obrzędy, m.in. „Wesele Głuchowskie”, „Wigilię Głuchowską” i zwyczaje, jak „Chrzciny”,
„Pierzacka”, „Kądzielaczka”. Te dwie ostatnie inscenizacje dotyczyły zabawy przy dawnych
zajęciach wiejskich kobiet – wspólnym darciu pierza, czy obróbce lnianej przędzy. Zespół
składa się z około 20 osób i nie działa już tak aktywnie. Obecnie jego działalność jest
reaktywowana.

 

Źródło: „Krajobrazy reymontowskie – Przewodnik turystyczny po ziemi skierniewickiej”