Zespół Pieśni i Tańca Blichowiacy

Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy” z Łowicza

Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy” istnieje od 1948 roku przy Szkole Rolniczej – obecnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKU
w Łowiczu Blichu. Członkami zespołu jest młodzież szkolna. „Blichowiacy” kultywują zwyczaje, obrzędy i tradycje regionu łowickiego.
Swoimi barwnymi strojami, muzyką, śpiewem i tańcem propagują łowicki folklor w kraju i za granicą.
Program artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy” składa się z trzech części: suity łowickiej,
obrazka łowickiego oraz obrzędu „Zapusty”, a także programów okolicznościowych. Zespołowi towarzyszy kapela ludowa,
w skład której wchodzi akordeon, klarnet, skrzypce i bębenek. Zespół bierze czynny udział w uroczystościach szkolnych,
powiatowych i ogólnopolskich. Uczestniczy w konkursach, przeglądach i festiwalach w kraju i za granicą.
Posiada certyfikat nadany przez Polską Sekcję Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych,
Festiwali i Sztuki Ludowej C.I.O.F.F.

Zespół koncertował za granicą, m.in. w Rosji, Niemczech, Holandii, Francji, Austrii, Stanach
Zjednoczonych, na Litwie, w Serbii.

007