Zespół Ludowy „Wspomnienie” z Bylin Starych

Zespół Ludowy „Wspomnienie” powstał 7 stycznia 2003 r. w celu przypomnienia młodym
ludziom dawnych obrzędów, zapomnianych melodii, jak również żeby promować okolice
gminne, powiat i LGD „Kraina Rawki”. Założycielką zespołu jest Pani Zofia Łysakowska ze
Starych Bylin. Obecnie zespół liczy 15 członków, gdzie przeważają osoby młode. Na zespół
składa się także czteroosobowa kapela, której kierownikiem jest doświadczony
akordeonista Ryszard Góraj, który również śpiewa.

Zespół „Wspomnienie” śpiewa stare piosenki, których tekstów nauczyła się Pani Zofia
Łysakowska od swojej mamy, układa ona również wciąż nowe teksty do starych melodii.

Zespół występuje około dwadzieścia razy w roku na różnych okolicznościach m.in. na
dożynkach, świętach ludowych, otwarciach, jak i na uroczystościach kościelnych.
„Wspomnienie” w swoim dorobku artystycznym ma jak do tej pory kilkanaście wyróżnień
specjalnych, a najważniejszymi są: III nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Chleba
w Mińsku Mazowieckim oraz II nagroda na Etno – Kabarecie w 2011 r. Na szczególną
uwagę zasługuje Grzegorz Czernek, który gra w tym zespole od dwunastego roku życia,
a obecnie gra na akordeonie. W swoim dorobku ma nagrody za III, II i I miejsce
wyśpiewane jako solista.

 

Źródło: http://www.krainarawki.eu/219,zespoly-ludowe.html