Zespół Ludowy „Pod Różą” z Wilkowic

Zespół Ludowy „Pod Różą” z Wilkowic rozpoczął swą działalność dość niedawno
tj. 20 stycznia 2011 r. Zespół wykonuje utwory ludowe, biesiadne, religijne, jak
i patriotyczne. Zespół składa się z 10 osób.

W swoim dorobku artystycznym Zespół Ludowy „Pod Różą” ma m.in. udział w VIII
kolędowaniu pt. „Z kolędą i dobrym Słowem” w Kochanowie w dniu 30 stycznia 2011 r.,
udział w kolędowaniu w Kościele p.w. św. Mikołaja w Słupii, jak i udział w koncercie
poświęconym pamięci Jana Pawła II, który miał miejsce 3 kwietnia 2011 roku
w Szczukach. Zespół występował także gościnnie dwa razy w Żelaznej w Gminie
Skierniewice oraz brał udział w „VI spotkaniach Zespołów i Kapel Ludowych na Majówce
w Wilkowicach”.

 

Źródło: http://www.krainarawki.eu/219,zespoly-ludowe.html