Zespół Ludowy „Linkowiacy” z Linkowa

Zespół Ludowy „Linkowiacy” powstał w 2007 r. wraz z obchodami Jarmarku Ludowego
w Boguszycach. Obecnie zespół składa się z 14 osób. Zespół ten bierze udział m.in.
w przeglądach zespołów ludowych, jarmarkach, piknikach, dożynkach, majówkach
i festiwalach w województwie łódzkim, jak również poza jego granicami. Przy okazji
promuje Gminę Rawa Mazowiecka i obszar LGD „Kraina Rawki”.

„Linkowiacy” to zespół wielopokoleniowy, którego nadrzędnym celem jest przekazywanie
młodzieży dawnej muzyki ludowej oraz obyczajów, takich jak: chodzenie po dyngusie
w Wielkanoc, śpiewanie majówek przy przydrożnych kapliczkach, przebierańcy
i malowanie kozaków na półpoście. Chęć przekazywania tradycji młodszym pokoleniom
wynika z faktu, iż młodzież we wsi Linków jest zafascynowana dawniejszymi piosenkami
ludowymi. Zespół również przyrządza przy okazji różnych prezentacji tradycyjne potrawy.

 

Źródło: http://www.krainarawki.eu/219,zespoly-ludowe.html