Gradowski Zbyszek

Zbyszek Gradowski – Skierniewice

Zajmuje się fotografią od wielu lat. Nie ogranicza się jednak do jednej tematyki czy techniki zdjęć.
W ostatnim czasie większość fotografii, które wykonuje poświęcone jest Skierniewicom.

Chce zilustrować zmieniający się obraz miasta, tutejszych mieszkańców, codziennych sytuacji, tworząc z tego pewną opowieść.

Dorobek jego jest już całkiem pokaźny i wciąż się powiększa. Niektóre prace trafiają na łamy prasy,
folderów i wydawnictw. Część przechodzi na własność osób fotografowanych, niektóre oprawione stanowią wystrój wnętrza.

Od 2007 roku ważną dla niego formą zastosowania i prezentacji fotografii jest portal miasta „skierniewice24.pl”.

W swoich działaniach stara się poszukiwać nowych znaczeń i treści. Forma tych prac, choć różnorodna
– czasami jest zbieżna z dawnymi i uznanymi pierwowzorami.

Nie ma patentu na dobrą fotografię i dlatego penetruje wszystkie jej obszary. Jest to dla niego fascynujące.