Zbigniew Żółtowski

Zbigniew Żółtowski (1927-1994)

Długoletni pracownik samorządowy, współtwórca powstania „Domu Dziennego Pobytu” w Skierniewicach, orędownik nawiązania współpracy z Chatelaillon-Plage, uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Skierniewice” w 1997 roku.