Zasłużony nauczyciel dla miasta Skierniewice – Stanisław Kaczyński

Małgorzata Lipska-Szpunar

Zasłużony nauczyciel dla miasta Skierniewice – Stanisław Kaczyński

Dyrektor Kaczyński (pośrodku, z wąsami) w otoczeniu grona pedagogicznego, 1932 r. Fot. archiwum M. Lipskiej-Szpunar

 Wieloletni dyrektor Gimnazjum, a potem Liceum im. B. Prusa w Skierniewicach Stanisław Kaczyński był nie tylko pedagogiem uczącym matematyki ale i  wspaniałym organizatorem, twórcą  rozbudowy szkoły.

 

Prof. Kaczyński  kierował szkołą w latach 1928-1948. Pierwszy budynek szkoły powstał w 1914 r. dzięki  Towarzystwu firmowo-komandytowemu budowy domów „Binder, Gardzyński, Strzelecki i Spółka”. Ponieważ budynek nie posiadał kanalizacji ani wodociągów, brak było pracowni dyr. Kaczyński zadecydował o rozbudowie szkoły. W 1931 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego powołało Komitet Budowy Gimnazjum pod przewodnictwem dyrektora Kaczyńskiego. W jego skład wchodził również Artur  Wittenberg,  nauczyciel oraz Franciszek Filipski-burmistrz Skierniewic. W wyniku tego na przełomie lat 1932/1933 w szkole przeprowadzono kanalizację i wodociągi. Uruchomiono także pracownię  przyrodniczą, zajęć praktycznych czyli stolarnię i ślusarnię, ogrodzono również boisko szkolne. Wszystko to powstało dzięki usilnym staraniom Stanisława Kaczyńskiego. W 1936 r. zawiązał się Komitet Społeczny  Budowy (nowego, drugiego  gmachu, przy  ul. Sienkiewicza 10).  Największą trudnością było zdobycie środków finansowych na budowę. Dzięki dyrektorowi Kaczyńskiemu Ministerstwo przyznało dotację w kwocie 64 000 zł. Ale to było mało. Bank Krajowy udzielił miastu pożyczki w wysokości 60 000 zł. Dużą pomocą w rozbudowie szkoły wykazał się  Komitet Rodzicielski z przewodniczącym sędzią  Władysławem Moczulskim. W mieście sprzedawano cegiełki,  rodzice uczniów  wpłacali po 100 zł na rozbudowę szkoły. Budynek szkoły został wykonany według projektu byłego wychowanka  inż. Jana Łukasika. Oddano go do użytku w 1938 r. Powstał  nowoczesny gmach uderzający swą prostotą i funkcjonalnością.

 

Dyrektor przezywany był w szkole „tygrysem” ze względu na jego wąsy. W momentach zdenerwowania groźnie nimi poruszał. Oprócz prac inwestycyjnych dyrektor miał także duży wkład w rozwój poziomu nauczania i życia społecznego szkoły.  W latach 30.tych w szkole rozwinęła się Bratnia Pomoc Uczniowska tzw. Bratniak, organizacja, której działania koncentrowały się na  udzielaniu zapomóg biedniejszym uczniom, organizowaniu imprez, prowadzeniu świetlicy i czytelni. Powstały koła naukowe tj. historyczne, germanistyczne czy koło sportowe VIS. W tym czasie Gimnazjum im. B. Prusa w lekkiej atletyce było nie tylko najlepsze w województwie warszawskim, ale i jednym z najlepszych w Polsce.  W tym samym czasie na wysokim poziomie działał chór i orkiestra szkolna. Stanisław Kaczyński pozostawał dyrektorem przez cały okres okupacji niemieckiej. Niemcy zajęli gmach szkoły na szkołę niemiecką, później szpital, szkoła przeniosła swą działalność na tajne komplety w pomieszczeniach prywatnych. Już w październiku 1939 r. dyrektor Kaczyński był jednym z aktywnych działaczy, założycieli Tajnej Organizacji Nauczycielskiej i objął kierownictwo nad tajnym nauczaniem  szkolnictwa średniego. Kierował tajnym nauczaniem  Gimnazjum i Liceum  im. B. Prusa, jednocześnie będąc za to odpowiedzialny na terenie całego powiatu skierniewickiego. Działał również jako metodyk i wizytator tajnych kursów. Działalność jego była niebezpieczna, gestapo wielokrotnie go przesłuchiwało, trzykrotnie przeprowadzane były rewizje w jego domu.

 

Po zakończeniu wojny dyrektor wspólnie z uczniami uporządkował zdewastowany budynek i już w lutym 1945 r. rozpoczęto nauczanie. Przez 20 lat kierowania tą placówką  usunął wiele braków utrudniających nauczanie. W 1948 r. odszedł na zasłużoną emeryturę. Zmarł w 1953 r. pochowany –  na cmentarzu św. Józefa. Pozostała po nim pamięć jako o wychowawcy wielu pokoleń skierniewiczan. Dzięki jego wyjątkowym umiejętnościom organizacyjnym i wspaniałej atmosferze panującej w kierowanej przez niego szkole  Rada Miejska w 1999 r.  nadała Stanisławowi Kaczyńskiemu tytuł „ Zasłużony dla Miasta Skierniewice”. W naszym mieście istnieje  także  ulica nazwana jego imieniem. Czy potrafimy docenić  wkład Stanisława Kaczyńskiego w rozwój miasta?. Powinniśmy wszyscy postawić sobie to pytanie.