Władysław Strakacz

Władysław Strakacz 1881 – 1951

Właściciel skierniewickiego browaru, przemysłowiec, społecznik, naczelnik OSP, lokalny patriota.

Władysław Marceli Strakacz po zdobyciu dyplomu inżyniera chemika (w 1901r) w Szkole Handlowej w Warszawie rozpoczął prace w browarze dziadka w Skierniewicach.

Dziedzicząc po babce Józefinie Braulińskiej w 1906r. i spłacając pozostałych spadkobierców, przejął browar na stałe.

Przez 42 lata zarządzania browarem doprowadził go do rozkwitu, rozszerzył produkcję o wytwórnię wód gazowanych, wprowadził silnik parowy i odtąd firma występowała pod szyldem: Skierniewicki Browar Parowy. Strakacz znacznie polepszył warunki socjalne pracowników budując: stołówkę, umywalnie, świetlicę

Oprócz kierowania browarem i zarządzania majątkiem Strobów Władysław Strakacz zajmował się działalnością polityczną. W 1918r kierował rozbrajaniem Niemców i przejęciem władzy w mieście. Jako ówczesny naczelnik OSP (w latach 1917-1919) w Skierniewicach kierował akcją zajęcia budynków Ratusza i Koszar. Zajmował się działalnością charytatywną. W 1914 roku brał udział w pracach komitetu obywatelskiego organizującego pomoc najbiedniejszym, a po wojnie prywatnie duże sumy na cele dobroczynne i wypłacał zapomogi potrzebującym.

W czasie II wojny światowej dom Strakacza był miejscem schronienia dla wielu wysiedleńców z Warszawy, m.in. przebywała w Strobowie Maria Rodziewiczówna a także Jan Zamoyski. Władysław Strakacz brał aktywny udział w życiu miasta. Był współzałożycielem Towarzystwa Kredytowo-Handlowego i członkiem Komitetu Odbudowy Szkoły (w 1915 roku) i budowy Domu Sejmikowego

W Strobowie i w Skierniewicach gościł Ignacego Padarewskiego, spotykał się z nim również prywatnie we Francji.

W okresie międzywojennym unowocześniony browar, konkurował skutecznie z innymi browarami w Polsce. Posiadał swoje filie i rozlewnie piwa w 9 miastach Polski, m.in. w Warszawie, Lublinie. Jego właściciel jeździł na targi i wystawy do Paryża, Berlina, Włoch i Szwajcarii. Należał do związku właścicieli Browarów w Polsce ( którego był wiceprezesem) oraz Centralnego Związku Przemysłu Piwowarskiego. Produkcja piwa trwała przez cały okres II wojny światowej aż do roku 1949, kiedy to z uwagi na trudności z pozyskaniem surowców, browar został przekazany Centralnemu Przemysłowi Fermentacyjnemu, a Władysław Strakacz przeniósł się do Warszawy.

Od tej chwili jakość piwa i znaczenie browaru spadło, aż do jego likwidacji w 1980 roku.

Władysław Strakacz miał wiele zainteresowań.

Był zapalonym automobilistą, uczestniczył w rajdach samochodowych, posiadał prywatny samolot. Był zamiłowanym myśliwym, grywał także w tenisa.

W 1997 roku Rada Miasta Skierniewice nadała Władysławowi Strakaczowi tytuł Honorowego Obywatela miasta Skierniewice.