Warsztaty modelarskie

.

.

.

Warsztaty modelarskie

.

21 września 2013r. / 14.00 – 17.00 / 3 godz.

.

Organizator:

Młodzieżowe Centrum Kultury w Skierniewicach

Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości

.

Prowadzący:

Wiesław Sierociński

.

.

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z  zasadami posługiwania się narzędziami
niezbędnymi do wykonania modeli, poznają metody obróbki drewna, plastiku i innych
materiałów, sposoby klejenia, szpachlowania oraz  inne czynności potrzebne do wykonania
modeli..

.

Prowadzący  zabezpiecza potrzebne materiały do wykonania prac warsztatowych, modele
oraz  niezbędne akcesoria.

.

Każdy model uczestnika warsztatów będzie  własnością uczestnika, bez względu na stan
jego wykonania w trakcie  trwania warsztatów. Na zakończenie warsztatów
uczestnicy wykonane prace  zabiorą do domu.

.

.

Koszt uczestnictwa: 80 zł.

.

Warsztaty odbywają się w siedzibie Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości
–ul. Piłsudskiego 2 (budynek USC).

 .

Zgłoszenia – do 15 września 2013 r. w siedzibie RATP bądź telefonicznie: 46 833 70 93.

.

.

Więcej informacji pod numerem 46 833 70 93.

.

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!