Wacław Medyński

Wacław Medyński (1903-1978)

Organizator tajnego nauczania w okresie okupacji przy Szkole Podstawowej nr 2, wieloletni dyrektor tej szkoły, społecznik oddany bez reszty swojemu miastu, inicjujący wiele działań na rzecz Skierniewic, uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Skierniewice” w 2000 roku.