Kapuścińska Teresa

 Teresa Kapuścińska

Rodzina Strycharskich z Łowicza słynna jest z pokoleniowego przekazu umiejętności  sztuki wycinankarstwa.
Historię wycinankarskiego rodu zapoczątkowała babcia Józefa  Strycharska, kontynuowała matka Janina Wawrykowicz
i teraz wnuczki Teresa Kapuścińska i jej siostra Maria Stachnal kontynuują tradycje wycinankarskie.
Pani Teresa, z zawodu nauczycielka, chętnie przekazuje swoją wiedzę  podczas pokazów, warsztatów, imprez targowych.
Współpracuje z  ze szkołami w Łowiczu i regionie,  także z łowickim ośrodkiem szkolno – wychowawczym.
Wykonuje gwiozdy  tradycyjne i ażurowe, zakładki do książek, kodry i  tasiemki, posługując się tradycyjnymi nożycami odziedziczonymi po babci.

 

teresa-kapuciska