Jabłońska Teresa

Teresa Jabłońska – Kocierzew Południowy

Zainteresowanie haftem przejęła od swojej teściowej, Zofii Jabłońskiej. Jej wyroby obejmują:
wyszywane kwieciste obrazy, komplety pościeli, elementy stroju ludowego, a także bieliznę stołową przeznaczoną
do świątyń. Zajmuje się także szyciem ubranek dla lalek łowickich. Jej prace można poznać po wyważonym doborze barw
i przejrzystej, ale zwartej kompozycji.

teresa-jaboska