Tadeusz Zwierzchowski

Tadeusz Zwierzchowski (1921-2008)

Popularyzator historii i najważniejszych wydarzeń z przeszłości naszego miasta, inicjator utworzenia Izby Historii Skierniewic, długoletni radny i prezes Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic. Uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Skierniewice” w 1997 roku.