Tadeusz Sułkowski

Tadeusz Tomasz Sułkowski 1907 -1960

Tadeusz Tomasz Sułkowski

Tadeusz Sułkowski ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmował się działalnością dziennikarską , zamieszczając swoje artykuły w Gazecie Skierniewickiej, Głosie Skierniewic i Okolicy oraz Brzasku Skierniewickim. Do swojego rodzinnego miasta na odczyty zapraszał  m. in. Marię Dąbrowską i Jana Parandowskiego. W 1933r. zadebiutował tomikiem poezji „List do dnia”. Wydał także zbiory wierszy ”Tarcza”, ”Żal niedoskonały” i „Wiersze jesienne”.

Podczas II wojny światowej trafił do niemieckiej niewoli. Po wojnie pełnił służbę w II Korpusie Polskim. Po demobilizacji zamieszkał na stałe w Londynie. Prowadził Dom Pisarza Polskiego, współpracował  z polonijnymi wydawnictwami i Radiem Wolna Europa.

Mimo życia na obczyźnie, Sułkowski pozostał emocjonalnie związany ze Skierniewicami. Jego poezja często przyrównywana jest do twórczości Norwida. Zmarł w Londynie. W 1997r. nadano mu tytuł Honorowy Obywatel Miasta Skierniewice.