Smoliński Tadeusz

Smoliński Tadeusz  (ur. 1950r) – Radziwiłłów Maz.

Tadeusz Smoliński, z zawodu jest murarzem, a zamiłowania – rzeźbiarzem samoukiem. Do zajęcia się rzeźbą artystę skłoniła poważna choroba.
Sięgając po dłuto, kilkanaście lat temu, miał nadzieję zagłuszyć przygnębiające myśli o swoim zdrowiu. Wyzdrowiał a rzeźba pozostała jego pasją.

Już pierwsze płaskorzeźby Tadeusza Smolińskiego świadczą o jego zmyśle rzeźbiarskim, wyczuciu materii i przestrzeni.
Z biegiem czasu spod jego dłuta wyrastały coraz bardziej doskonałe dzieła – także rzeźby, a samo rzeźbiarstwo przestało być dla autora
jedynie odskocznią od przykrej rzeczywistości. Przerodziło się w bezinteresowną pasję. Mimo, iż artysta ma wielu nabywców swych dzieł,
sprzedaż nie jest dla niego celem tworzenia. Ta niezwykła twórczość rodzi się z serca, z wewnętrznej potrzeby.

Tematem prac Tadeusza Smolińskiego są głównie motywy sakralne – sceny ukrzyżowania, piety, Madonny z Dzieciątkiem,
anioły popiersia świętych i osób duchownych, fasady kościołów itp. Pierwszym popiersiem, jakie wykonał, jest rzeźba Jana Kwiecińskiego,
patrona SP w Bartnikach. Wykonywał również popiersia Jana Pawła II.

Spośród tematów świeckich wymienić można portrety, herby, konie. Ulubionym materiałem artysty jest lipa i topola,
które, po wyrzeźbieniu, często bejcuje, maluje i lakieruje.

Artysta eksponował swoje prace na indywidualnych wystawach w Szkołach w Bartnikach i Skierniewicach, w kościołach:
w Żyrardowie, Puszczy Mariańskiej, Bartnikach i Mszczonowie, a także na zbiorowej wystawie u Księży Salezjanów w Żyrardowie.
Ponadto prace Tadeusza Smolińskiego można podziwiać w kościołach: w Bytomiu, Mszczonowie, Kentach i w Żyrardowie,
a także za granicą: w Stanach Zjednoczonych, Austrii, Niemczech, Tanzanii oraz w Muzeum Papieskim w Watykanie.

Do tej pory pan Smoliński zdobył wiele nagród i wyróżnień (m. in. Laur Seniora w Bydgoszczy), jest również zapraszany na liczne wystawy.
Działalność artysty nie skupia się wyłącznie na rzeźbiarstwie, gdyż jest on aktywnym członkiem Klubu Seniora „Zgoda” w Skierniewicach,
bierze udział w występach kabaretu „Spóźniony Zapłon”, wraz z którym uświetnia wiele lokalnych imprez kulturalnych.