Tadeusz Łapiński

Tadeusz Łapiński (ur.1928)

Artysta malarz rodem z Rawy, absolwent ASP w Warszawie, laureat wielu nagród, wystawiał prace m.in. w Polsce, Francji, Brazylii i USA, od połowy lat siedemdziesiątych mieszka w USA.