Stanisław Rybicki

Stanisław Rybicki 1843-1920

Od 1868r. jako lekarz powiatu skierniewickiego pełnił obowiązki lekarza honorowego Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej. Po utworzeniu w 1881r. kolejowej służby zdrowia został lekarzem oddziałowym w Skierniewicach. Zorganizował ambulatorium kolejowe a także był założycielem szpitala , który obecnie nosi jego imię. Dr Rybicki brał czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym miasta. Był założycielem ochotniczej straży pożarnej, biblioteki z czytelnią, kasy zapomogowo-pożyczkowej. Współuczestniczył także w założeniu amatorskiego kółka teatralnego czy spółdzielni spożywców. Za zasługi dla Skierniewic w 1917 roku  został uhonorowany tytułem Honorowy Obywatel Miasta Skierniewice.