Stanisław Niwicki

Stanisław Niwicki (1919-1994)

Pracownik naukowy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, radny miejski, społecznik i inicjator utworzenia w Skierniewicach „Domu Dziennego Pobytu”, uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Skierniewice” w 1995 roku.