Stanisław Markiewicz

Stanisław Markiewicz 1794 – 1845)

Lekarz obwodu rawskiego w latach 1820-1845, zasłużony w walce z epidemią cholery, zmarł na cholerę, pochowany w Rawie.