Ryszard Kaczorowski

Ryszard Kaczorowski (1919-2010)

Ostatni Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie, harcerz, polityk, działacz społeczny. Uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Miasta Skierniewice w 2011 r.