Regionalny Zespół „Jarzębina” z Sierzchowa

Początkowe plany związane z założeniem zespołu miały miejsce w listopadzie 2010 r.,
lecz zespół „Jarzębina” został powołany dopiero 4 grudnia 2010 r. podczas pierwszego

spotkania członków zespołu. Na chwilę obecną zespół składa się z 15 osób, z czego
aż 7 to muzycy, a dwoje z nich to nawet nauczyciele muzyki.

Pierwsze próby Regionalnego Zespołu „Jarzębina” miały miejsce w prywatnych domach

członków zespołu. Niedługo po zaistnieniu zespołu miał on swój debiut tj. 6 stycznia 2011 r.
podczas Wieczoru Kolęd w Regnowie. Kolejny występ odbył się niedługo po debiucie,
bo już 9 stycznia 2011 r. w trakcie XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

który został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Cielądzu. Następne dwa
występy odbyły się w związku z kolędowaniem w kościołach Gminy Cielądz. Pierwszy
z  nich miał miejsce 23 stycznia 2011 r. w Kościele p.w. Trójcy Świętej w Cielądzu, a drugi
w  dniu 30 stycznia 2011 r. w Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Sierzchowach,
gdzie nawiązano współpracę z tamtejszym Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej.
Aktualnie próby zespołu „Jarzębina” odbywają się właśnie w lokalu należącym do
Towarzystwa Przyjaciól Ziemi Sierzchowskiej.

W najbliższych planach „Jarzębiny” jest nauka i prowadzenie lekcji muzyki dla chętnej
młodzieży z terenu Sierzchowa i okolic.

 

Źródło: http://www.krainarawki.eu/219,zespoly-ludowe.html