Prof. Feliks Kotowski

 

Profesor Feliks Kotowski –  ur. W 1895r. w Krasnymstawie, zm. w 1929r. w Skierniewicach.

 

naukowiec, warzywnik, inicjator i założyciel w 1921 roku Zakładu Uprawy i Hodowli
Warzyw na terenie folwarku skierniewickiego tzw. pola doświadczalnego. Uważany jest
za pioniera naukowego podejścia do polskiego warzywnictwa. Naukowo  pracował również
w zakresie sadownictwa. Był radnym miejskim z ramienia PPS. Zmarł nagle w wieku 34 lat
w 1929 roku w Skierniewicach po ukąszeniu pszczoły. Pochowany został na cmentarzu św. Józefa.