Prof. Eugeniusz Walczuk

Prof. Eugeniusz Walczuk ur.  1934

Urodzony w Pińsku na Polesiu, po zakończeniu okupacji niemieckiej osiedlił się wraz z rodziną w Rawie Mazowieckiej, gdzie kontynuował naukę. Zakończywszy naukę w liceum ogólnokształcącym z doskonałym wynikiem dostał się na studia bez egzaminów wstępnych. Studiował na Politechnice Łódzkiej, a obecnie pracuje na niej na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest wybitnym naukowcem, opublikował ponad 150 prac naukowych, otrzymał 5 nagród ministra MEN i 37 nagród rektora Politechniki Łódzkiej. Został także odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalami SEP im. Kazimierza Szpotańskiego i inż. Janusza Groszkowskiego, posiada odznakę Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej. Nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2008.