Piwowarski Jerzy – Skierniewice

Jerzy Piwowarski urodził się w Skierniewicach w 1959 r.

.

Absolwent kierunku Wychowanie Plastyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Po zakończeniu studiów (1984 ) podjął pracę w Pracowni Fotografii Instytutu Plastyki macierzystej uczelni, gdzie pracuje do chwili obecnej. Zajmuje się głównie dydaktyką fotografii oraz własną twórczością w tej dyscyplinie. W kręgu zainteresowań znajduje się także historia polskiej fotografii artystycznej, czego efektem są publikacje i praca doktorska obroniona w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1994).

.

Źródło: http://www.bwa.skierniewice.info.pl