Wystawa „Ceramika Bolimowska Rodziny Konopczyńskich” – 13.04.2012 r.

Otwarcie wystawy „Ceramika Bolimowska Rodziny Konopczyńskich”

W piątek 13 kwietnia o godzinie 13:00 w RATP nastąpiło otwarcie wystawy ceramiki bolimowskiej. Pomimo pechowej „trzynastki” goście dopisali i podziwiali wyroby rodziny Konopczyńskich: zarówno tradycyjne z charakterystycznym motywem ptaszka, jak i wyroby zdobione metodą flamerowania z kolorowymi naciekami.

Pani Dorota Konopczyńska-Aftewicz, która kontynuuje rodzinne tradycje garncarskie już w szóstym pokoleniu, zapoznawała gości z historią warsztatu oraz przedstawionymi na wystawie wyrobami.

Na zakończenie wystawy obecni zostali zaproszeniu do stołu, przy którym mogli skosztować wiejskiego pieczywa ze smalcem, ogórków kiszonych, wszystko serwowane w pięknych naczyniach z Bolimowa a także ugasić pragnienie kwasem chlebowym.