Obrzędowy Zespół Ludowy „Wilkowianie” z Wilkowic

Obrzędowy Zespół Ludowy „Wilkowianie” powstał w 1994 r. na bazie Koła
Gospodyń Wiejskich z Wilkowic. Zespół liczy 15 osób. Zespół „Wilkowianie”
podtrzymuje i kultywuje tradycje ludowe, które już od wieków występowały
na Ziemi Rawskiej. Kierownikiem zespołu jest Pani Zofia Sujka.

Zespół „Wilkowianie” zapraszany jest na liczne przeglądy, jak i festiwale kapel
ludowych, gdzie odnoszą znaczące sukcesy. Do najważniejszych festiwali,
w których bierze udział zespół, można zaliczyć przede wszystkim:
Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym,
Przegląd Zespołów Ludowych w Sieradzu, a także Festiwal Chleba w Mińsku

Mazowieckim.

Obrzędowy Zespół Ludowy „Wilkowianie” znany jest nie tylko na terenie powiatu

rawskiego, o czym świadczy udział w wielu uroczystościach lokalnych, takich jak
dożynki, festyny czy jarmarki, ale także na terenie całej Polski, czego doskonałym

przykładem jest udział w „Dniach Kwidzyna” w województwie pomorskim.

 

Źródło: http://www.krainarawki.eu/219,zespoly-ludowe.html