Monika Pakuła

 

Monika Pakuła – Studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem w grudniu 2004
w Pracowni Malarstwa prof. Juliusza Narzyńskiego, aneks w pracowni Technik
Drzeworytniczych prof. Mariana Bartczaka. Stypendystka Ministra Kultury
w roku 2003/2004. Ma za sobą udział w ponad dwudziestu wystawach zbiorowych
i kilku indywidualnych. Zajmuje się grafiką i malarstwem.

 

Źródło: bwa.skierniewice.info.pl