Marszałek Józef Piłsudski

Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935)

Z dokumentów wynika, że 30.10.1928 r. Rada Miejska Miasta Skierniewice uchwałą nr 49 nadała Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skierniewice. Potwierdzeniem nadania tytułu jest zapis w Protokole Nadzwyczajnego Uroczystego Posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 15 maja 1935 r. Uhonorowany ponownie tytułem Honorowego Obywatela Miasta Skierniewice w 2007 r.